Lasten lihavuuteen puututtava jo neuvolaiässä

Lasten lihavuus on yhä yleisempää. Huolestuneet asiantuntijat kehottavat lastenneuvoloita katsomaan jo 4-vuotiaiden terveystarkastuksessa, onko lapsella taipumusta lihoamiseen. Farstan lastenneuvolan terveydenhoitaja Sirpa Larsson pitää lastenneuvoloiden roolia tärkeänä.

Joka neljäs 10-vuotias lapsi on ylipainoinen ja kuusi prosenttia kärsii lihavuudesta, selviää Malmön neljäsluokkalaisille tehdystä tutkimuksesta.

Lihavien lasten määrä on kuusinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Neljän vuoden takaisiin tutkimuksiin verrattuna lihavuudesta kärsivien lasten määrä on kaksinkertaistunut.

Lasten lihavuus on ajankohtainen puheenaihe lastenneuvoloissa. Neuvolahoitaja Sirpa Larsson osallistuu jo ensi viikolla lasten ylipainoa ja lihavuutta koskevaan koulutukseen.

Lastenneuvoloiden tarkastukset on yksi keino riskiryhmään kuuluvien lasten löytämiseen jo aikaisessa vaiheessa. Suurin osa lihavuuteen taipuvaisista lapsista lihoaa viidestä kymmeneen vuoden ikäisenä.

Neljävuotiaiden rutiinitarkastuksessa olisi lasten lihavuutta tutkineiden mukaan mitatattava myös painoindeksi. Perinnöllisyys puolestaan vaikuttaa siihen, miten vakavaa lihavuus lapselle on.

SR Sisuradio/Anna Starckman
anna.starckman@sr.se