Tietokoneohjelmat auttavat tautien jäljittämisessä

Viranomaiset varautuvat joukkoepidemioiden leviämisen estämiseen uusin keinoin. Esimerkiksi tietokoneohjelmia kehittämällä haetaan apua tartuntatautien kartoittamiseen.

Viranomaiset suunnittelevat myös uuden internetpalvelun käyttöönottamista, jotta tartuntojen esiintymisestä saataisiin paremmin tietoja.

Aasiassa kolme vuotta sitten riehuneen Sars-epidemian aikana Hong Kongissa kehitettiin järjestelmä, josta ihmiset saivat tekstiviestin lähettämällä tietoja vaikkapa jonkin tietyn rakennuksen sairaustapauksista. Systeemin avulla ihmisille annettiin mahdollisuus välttää tartuntaalueita. Näin pitkälle ei Ruotsissa kuitenkaan vielä mennä.

Tietokoneohjelmien avulla olisi mahdollista esimerkiksi seurata leviämistä tarkalla alueella ja siten estää epidemian leviäminen sulkemalla esimerkiksi koulu, jossa riski tartunnoille on suuri. Tällä hetkellä ohjelmia käytetettään lähinnä muuttolintujen reittien kartoittamiseen, kertoo Annika Linde Tartuntasuoja-instituutista (Smittskyddsinstitutet).

Ruotsissa kokemusta tartuntatilastojen laajamittaisesta keräämisestä ei kuitenkaan ole. Ongelmaksi on noussut se, etteivät vaikkapa influenssaan sairastuneet käy taudin vuoksi lääkärillä. Nyt yritetään rakentaa uutta internetiin tai puhelinyhteyteen perustuvaa ilmoitussysteemiä, tällöin tietoja voitaisiin saada laajemmalti.

SR Sisuradio/Katja Rönkkö                   katja.ronkko@sr.se