Turskakannan elvyttämiseen löydettävä ratkaisu

Turskalla ei pyyhi hyvin itämerellä. EU-komissio onkin ehdottanut nyt monivuotista suunnitelmaa turskakannan elvyttämiseksi. Uusien rajoitusten ja kalastuskiintiöiden avulla toivotaan turskakannan kasvavan siten, että kalastuselinkeino ei tästä liikaa kärsisi. Tehtävä ei ole kuitenkaan helppo.

Tutkijat ovat jakaneet turskakannan kahteen alueeseen. Läntinen kanta elää Skagerrakin ja Kattegatin alueilla ja itäinen kanta Ruotsin eteläkärjen tienoilla. Tutkijat ovat olleet jo kauan sitä mieltä, että itäistä kantaa ylikalastetaan. Vastaavasti läntisen kannan tila on hiukan parempi, mutta siihen kohdistuu valtava kalastuspaine.

EU:n komission ehdotuksessa on muun muassa ajatus pienentää suurimpia sallittuja saaliismäriä siten, että kalastuuskuolevuus vähenee kymmenellä prosentilla. Lisäksi EU haluaa kieltää turskankalastus tietyillä välineillä keväällä läntisellä itämerellä ja kesäisin itäisellä Itämerellä. Uusia rajoituksia voidaan komission ehdotuksen mukaan lieventää kantojen kohentumisen mukaisesti.

Öölantilainen kalastaja Seppo Himanen ei uusille säänötelyille lämpene, sillä Ruotsissa kiintiöt ovat jo nyt hänen mukaansa pieniä. EU:n säänöstelyt voisivat hänen mukaansa toimia vain jos ne toteutuisivat käytännössä kaikkialla yhdenmukaisesti. Muun muassa Puolan on kerrottu nostavan itämerestä turskaa kolme kertaa kiintiönsä sallivan määrän.

Skagerakissa turskan kalastus pysäytettiin jo toukokuun puolivälistä alkaen, kun Ruotsin tämän vuoden 464 tonnin turskakiintiö oli täyttynyt. Ruotsin pään tarkastusten lepsuilusta turskakanta ei Himasen mukaan ole kiinni.

SR Sisuradio/Taneli Männikkö
taneli.mannikko@sr.se