Syrjintä heikentää mielenterveyttä

Syrjityksi joutuvilla on usein huonompi psyykkinen terveys kuin muilla, kertoo kansanterveyslaitoksen ja eri syrjintäasiamiesten tutkimus. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi psyykkinen sairastuminen on jopa neljä kertaa tavallisempaa niillä, jotka ovat kokeneet tulleensa syrjityiksi. Syrjintäasiamies Katri Linna ei ole yllättynyt tutkimuksen tuloksista.

Asiamiesten tutkimuksen mukaan esimerkiksi itsemurhayritykset ovat syrjintää kokeneilla jopa neljä kertaa yleisempiä kuin muilla.

Etnisen syrjinnän asiamies Katri Linna peräänkuuluttaa nyt yhdessä kansanterveyslaitoksen, tasa-arvoasiamiehen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää vastustavan asiamiehen kanssa toimenpiteitä Ruotsin viranomaisilta. Pelkkä viranomaisten kouluttaminen ei Linnan mukaan riitä. Taustalla on, ainakin siirtolaisten tapauksessa, laajempi yhteiskunnallinen ongelma, johon liittyy muun muassa työttömyys.

SR Sisuradio/Erik Regnström
erik.regnstrom@sr.se