Röstningstiden förlängd

Vi har haft tekniska problem med telefonröstningen, och röstningstiden är förlängd med ett dygn till tisdag kväll klockan 00:00.