"En sån"

är en av dem som intervjuas i boken ”Såna på amerikabåtarna” av Arne Nilsson. Boken ligger till grund för en del av utställningen ”Article one” som öppnade förra veckan i Stockholm.