Johan talar om hur det är

Vår huspsykolog Johan Plate är nu här på återbesök, för att se hur det gått för oss. Ännu är betyget gott. En mer samansvetsad grupp sägs det!