Tår i ögat

Hanna är en känslornas kvinna. Och idag när hon läste upp en dikt till Carina Bergs ära blev hon lite darrig på rösten och våt i ögonvrån.