Lars Ohly är här...

*brraaaappp**brraaaapppp**pewpewpewpeeeeew*, som Kodjo brukar säga. Och apropå Kodjo så hade han en bild av en politikers vardag som han ville testa på Lars Ohly.