Inte så mycket ET, mer Gollum

...eller en Mogwai. Närmare bestämt Gizmo. Det tycket ni lyssnare att Kodjo lät som när han försökte imitera ET. Ni vet han som vill ringa hem.