Stalkerbilden

Vi lovade att klippa in Max i en bild, han som besökte oss när vi råkade vara bortresta. Han gjorde en misslyckad stalking, skrev han och hade med sig en rulltårta som han fick äta upp själv. Här kommer han i alla fall!