Konsumtionskritik av Jens Assur

Jens Assur har anlänt, och han är en av Sveriges mest kända pressfotografer. Ett genomgående tema i hans bilder är konsumtion, något han är starkt kritisk mot. Som exempel säger han att han har stora problem att boka en tid på en tennisbana, en sport han gillar att lira på fritiden. Däremot kan han konsumera tennis överallt, i sportbutiker, tidningar, tv etc.