Yo what's up morning bitch!?! Bam!

När och hur ska man säga "BAM"? Kodjo och Nour förklarar.

Och den som BARA vill höra "BAM"...