Lilla Al Fadji rapporterar

P3 egen hovreporter är ingen mindre än Lilla Al Fadji! Idag gör han sin första rapportering hos oss! Varför blev just han hovreproter? Hur kommer han att gå tillväga? Och har han några scoop redan NU att bjuda på?