Jonas Karlssons TeaterRöst™

Jonas Karlsson har varit krasslig (förkyld), men är på bättringsvägen. Och vi undrar hur det påverkar hans TeaterRöst™ (och om det överhuvudtaget finns en sådan).

Hör Jonas testar sin TeaterRöst™.

Många frågor har kommit in under morgonen, men många påpekar även att Jonas låter lite som Fredrik Reinfeldt. Kan det stämma?