Lokaltidningar satsar hårt!

3:23 min

Kodjo har ramlat över en intressant artikel om en artikel (väldigt meta). Väldigt kreativa rubriksättare där.