Varför har David ett så konstigt efternamn?

2:14 min

Hanna har ju ett vanligt efternamn - men varför har David ett så mysko efternamn - Druid liksom?