Beware: Skyline

4:22 min

Kodjo har sett på film: Skyline och är inte alls nådig alltså. Han kanske till och med känner sig kränkt.