Kodjo leker med ödet (och spiller)

3:46 min

Kodjo har blivit förhållandevis slapphänt på sistone och spiller. Igen. Vätskan rinner över bordet och sprinklas också över datorn. Den lever farligt i Kodjos närhet...