Från Radiohuset till ålderdomshemmet

2:49 min

Martina och Kodjo har kompletterande sjukdomar, eller hur man nu ska se det hela. Martina är lite dement-disträ och Kodjo fumlar med koppar. Vi syns i åldringsvården? Vilka teorier har ni om att Kodjo och Martina leder av?