Vad gör man då isen försvinner?

2:50 min

Vi har med oss historiedoktoranden Fredrik Charpentier Ljungkvist och vi snackar folk och klimat: hur var det egentligen under istiden? Hur fick folk för sig att flytta upp till Sverige? Hur hade de koll då isen från istiden försvann. Är Ice Age egentligen en historisk fabel?