Vi har med oss Gustav från spädbarnslabbet!

3:04 min

Idag snackar vi om spegelneuroner och varför man gör saker som andra gör - kanske till och med utan att man märker det. Spegelneuronerna är vad som gör det. Gustav Gredebäck är professor i psykologi vid spädbarnslaboratoriumet i Uppsala kommer att guida oss i neuroner, inlärning och den härmande hjärnan.