Skadenostalgi: Kodjo får en spark i magen

Kodjo gör mycket ont för Morgonpasset. Det falls av hästar till höger och sparkas i magen till vänster. Det här är inget annat än skadenostalgi i Morgonpasset!