Hur mustig är Fredrik Virtanen?

1:29 min

Vi har med oss Fredrik Virtanen idag och det innebär att vi måste dra upp hans kritik, och vi kommer alla överrens om att "mustigt" var ett uttryck som förekom ymnigt i närheten av Fredrik under det senaste året. Speciellt i samband med hans grytor på Twitter. Mustigt.