Ska inte vi spara något för eftervärlden?

1:01 min

Ska vi verkligen återvinna allting? Ska allting användas igen, och igen? Ska vi inte spara något för eftervärlden? Kommer arkeologerna 2050 ha ett väldigt tråkigt jobb? Nej, säger arkeologen Jonas som gärna vill skippa att gräva upp ett skepp som de har hittat på havsbotten utanför Danmark för att framtidens arkeologer ska ha något att göra.