Finfredag med redaktionen v. 20 - Tema: Allergisk mot allt

Hösnuva? Julallergi?

Tar inga risker.

Tar tydligen risker. Fast vem är allergisk mot Hanna?

Mysigt med hundmjäll. Mindre mysiga människomjäll.

I whip my hair back and sneeze...

Helig nysning, väntar på "The Coming of the Great White Handkerchief"