50 karaktärer på 50 dagar

Karaktär 36: Filmrecensenten Jillybok Olsson

2:28 min

När Simon Svensson gör sin 36:e karaktär byter han språk och nationalitet. Norska filmrecensenten Jillybok Olsson pratar väldigt glatt, men varken Emma eller Rikard förstår om filmen han sett är bra eller dålig.