Tingeling tingeling

Här har vi det som kan ha varit det första tjuvnypet i den svensk-ryska musikkonflikten.