PK-Sverige

Ett Sverige där vi tar hänsyn till varandra. Där vi respekterar alla oavsett kön, religion eller sexuell läggning. Där alla människor är lika värda.