Hello Kodjo - Goodbye Kodjo

2:58 min

Om man suger för länge på en nyhet (läs tre dagar), så händer det att Nour går in och kapar den. Skyll dig själv Kodjo!