Månadens diktare december: Karin Boye

Karin Boye, född 1900, avslutade själv sitt liv 1941.

Tidiga inspirationer kom från Vilhelm Ekelund, från Clarté, från psykoanalysen. Mellan extatiskt och asketiskt, mellan sinnlighet och mystik, idealism och dödslängtan pendlar hennes lyrik. Poesidebuten, utlöst av en religiös kris, kom 1922 under rubriken Moln. Andra diktsamlingar är Härdarna, 1927, och För trädets skull 1935. 1941 gav Hjalmar Gullberg ut hennes efterlämnade dikter.

Förutom poesin finns romanerna Astarte ( 1931 ), Kris (1934 ), För lite ( 1936 ), storsäljaren Kallocain (1940) , noveller, ungdomsdikter, skådespel och Boyes journalistik 1930-36 under rubriken Det hungriga ögat.

Mellankrigstidens stämningar, kristen moralism och omgivningens tabu inför homosexualiteten färgar Boyes liv och verk, liksom en barndom präglad av moderns alkoholism. Mycket av det Karin Boye skrivit kan uppfattas som ”en läkningssprocess i återerövrandet av en livstillit”, finner Camilla Hammarström i sin Boyebok från 1997.

Dagens dikturvalet bygger på Boyes egna inläsningar för Radiotjänst på 30-talet.