Månadens diktare juli:

Jenny Tunedal

Född i Malmö 1973 debuterade hon som lyriker 2003 med Hejdade, hejdade sken. Den andra diktsamlingen ,Kapitel ett, kom 2008. Under några år på 2000-talet var hon redaktör för Lyrikvännen och hon är också verksam som litteraturkritiker på Aftonbladet.

Språklig högenergi, snabba associationer, litterär stilblandning, livsfilosofisk koncentration i uttrycken, har förbryllat en del kritiker som ibland avläst viss ”stumhet och slutenhet”, alltför intellektuell medvetenhet, för mycket av den samtida poesins lust till språkexperiment, men flertalet anmälare imponeras av den visuella talangen och energin, den egna rösten, de skarpa iakttagelserna av samtiden.

Den nya diktsamlingen utforskar bland annat den moderna ensamheten : ”Det måste finnas någonting kvar/att säga...Varför finns vi då i denna ensam/het ?”