Månadens diktare februari: Nina Cassian

Nina Cassian född 1924

New York-bo sedan det tidiga 1980-talet föddes Nina Cassian i Rumänien och debuterade som lyriker 1947. Hennes produktion spänner över ett vitt fält - vid sidan av ett 20-tal volymer poesi, har hon även skrivit barnböcker, memoarer, varit översättare, komponerat musik och varit filmkritiker.

Hyllningar till friheten och språket,liksom erotiken, präglar Nina Cassians rytmiska, expressiva dikter. Här finns både svärta och galghumor, och översättaren Dan Shafran noterar i anslutning till 2008 års presentationsvolym Mirakelkvinnan bland annat hur Nina Cassian bland amerikanska poesikolleger jömförts med stora lyriker från österuopa som Brodskij och Milosz.