Månadens diktare augusti: Velimir Chlebnikov

Velimir Chlebnikov 1885-1922, rysk futurist, den förste tunnelgrävaren och själva uret till Majakovskij, Mandelstam, Pasternak… författarnas författare (Sklovskij).

Född i obygden i Novgorod kom hans liv att gestalta sig som en oavbrutet strövtåg.