Månadens diktare augusti:

Velimir Chlebnikov

Velimir Chlebnikov 1885-1922, rysk futurist, den förste tunnelgrävaren och själva uret till Majakovskij, Mandelstam, Pasternak… författarnas författare (Sklovskij). Född i obygden i Novgorod kom hans liv att gestalta sig som en oavbrutet strövtåg.

Chlebnikov skrev om sig själv: ”Jag föddes den 28 oktober 1885 i ett mongoliskt nomadläger. I mina ådror rinner armeniskt blod och blodet från zaporoger (kosacker). Inträdd i äktenskapligt band med Döden och på detta vis bortgift.”

Som poetiskt nyskapare brukar man ibland tala om tre principer för Chlebnikovs diktning. Verbopoesis, en sorts poetiskt rotfyllning, där Chlebnikov från den ljudande semantiska roten med hjälp av olika ordformer, prefix och suffix, substantiveringar och verbaliseringar skapade en magisk språkvärld utanpå och ovanför den vanligtvisa.

Den andra principen syftade till en sorts ljudfantasier byggda på expressionistiska avlyssningar av det poetiska språket. Och den tredje, ännu en steg ut i den chlebnikovska rymden, utgjordes av ett slag av mentala hieroglyfer, i ett försök att hitta ett universiellt språk.

G.S.

Stilprov:


1907 – 1914

På svenska:

Gul-Mullas trumpet, FIB:s lyrikklubb 1974, övers. Lars Erik Blomqvist och Gunnar Harding.
En kyss i frost, Fripress 1988, övers. Nils Åke Nilsson och Anna Ljunggren.
Baklängesvärlden, Ellerström 1996, övers. Nils Åke Nilsson och Anna Ljunggren.