Östgötar i Vancouver- Highrigger Gustavsson

Världens blickar är riktade mot västligaste Kanada just nu. Vinter-OS pågår för fullt. Följ med i vår serie om Vancouversvenskar. I tre delar möter du östgötar som på något sätt brutit ny mark på andra sidan Atlanten.

Del 1:

HIGHRIGGER GUSTAVSON

Ett av 1900-talets mer utmanande yrken i världen var att vara ”highrigger” i skogarna kring Vancouver. Alltså att klättra 75-80 meter upp i en väldig douglasgran för att kapa dess topp. En av dessa modiga yrkesmän var östgöten Ture Gustavsson från Blixhult.

Ture Gustavsson (1886-1967) växte upp i byn Blixhult i Holaveden och emigrerade tillsammans med sin bror till USA år 1906. År 1911 kom han till British Columbia i Kanada för att jobba i skogen och han skulle bli kvar i Vancouver med omgivningar livet ut.

 Ungefär samtidigt introducerade finländaren Oscar Wirttala en metod (kallad high-lead eller högpålemetoden) för att kunna hantera de enorma träden som växer tätt tätt i ofta mycket backig terräng. För att kunna dra ihop ett hygges stockar till en och samma plats sparades ett strategiskt beläget stort träd för att man på ungefär 75 meters höjd skulle kunna fästa linor som man med hjälp av ångmaskiner på marken använde för att dra de väldiga stockarna genom terrängen.

Från uppsamlingsplatsen forslades stockarna vidare på antingen en provisoriskt anlagd järnväg eller också vräktes traven med stockar nerför en brant, ner i närmaste vik där bogserbåtar väntade på att ta hand om timret.

Det här våldsamma sättet att dra stockar på genom terrängen hade dock nackdelar då stockarna på vägen förstörde det mesta av ungskog och annan vegetation och ett highlead-avverkat område gav efter avslutad avverkning ett skövlat intryck.

 Ture Gustavsson och hans bror Erik var i ett 30-tal år verksamma som egna företagare i denna inte alls ofarliga avverkning av världens största skogar. År 1958 intervjuades han i Vancouver av Sveriges Radios utsände reporter Olof Forsén om sitt liv.

Del 2:

Del 3: