Terapi med djur hjälper

17 min

Att använda djur som terapi på människor har visat sig ge flera positiva effekter. Till Behandlingshemmet Kärnan i Östra Ryd kommer personer som av olika skäl hamnat utanför samhället exempelvis på grund av drogmissbruk och kriminalitet. David är en av dom.