12 april

Östgötabänken

8:58 min

Östgötabänken med Stina Opitz, Lina Skandevall och Hans Zetterberg.
Aktuella ämnen tas upp, och idag diskuterar Östgötabänken handlesstrejken, blir den av eller inte?