Växjö

Trångboddhet väntar somalier

De somaliska familjer i Växjö som under året väntas kunna återförenas med sina barn får räkna med att bo trångt. Det meddelade Växjös moderata kommunalråd Bo Frank idag.

500 somaliska anhöriginvandrare väntas till kommunen under året och då det råder bostadsbrist i Växjö ställde man frågan till grannkommunerna om hjälp med bostäder. Men varken Lessebo, Tingsryd eller Alvesta kan eller vill hjälpa till.

Enligt migrationsverkets beräkningar kan runt 700 personer komma till Kronobergs län som anhöriginvandrare under året, 500 av dem väntas söka sig till Växjö kommun.

Nobben från grannkommunerna
Hur många som i slutänden verkligen kommer hit till Kronoberg är det ingen som vet i dagsläget. Än så länge har migrationsverket inte fått in en enda ansökan från den här gruppen. Men förberedelserna är ändå i full gång och det är bostäderna som i inledningsskedet är kommunens största huvudbry. Att hjälpa varandra är det inte tal om just nu.

Växjös moderata kommunalråd är inte förvånad över att de fått nobben från grannkommunerna när det gäller hjälp med bostäder till de väntade anhöriginvandrarna. Samtidigt gör han klart att det största ansvaret inte faller på kommunen.

Familjernas ansvar
– Huvudansvaret för flyktingmottagandet har ju faktiskt de familjer som redan är etablerade och ska ta emot sina familjemedlemmar, säger han.

Bo Frank tycker att den amerikanska integrationsmodellen är att föredra.

– Den svenska integrationsmodellen där staten och skattebetalarna bara ska hosta upp pengar, den lyckas ju inte, säger han och vill att familjerna ska ta ett betydligt störra ansvar är idag.

Bostadsbristen i Växjö kommer att innebära att de somaliska familjerna får räkna med att bo trångt och de lägenheter som nu byggs i kommunen kommer inte att falla på deras lott. Bo Frank hoppas istället på att längenheter ska komma loss på andra håll istället när flyttkedjan drar igång till de nybygda bostäderna.

Trångboddhet väntar
Han poängterar också att vårt samhälle inte är uppbyggt på ett sätt som är anpassat till de storfamiljer som nu kommer.
– De har samma familjesituation som vi hade för 100 år sedan, med betydligt fler barn och så är vårt samhälle inte uppbyggt idag.

Trångboddhet väntar därför de somalier som nu kommer att återförenas med sina familjer, men Bo Frank menar att de ändå kan vänta sig en bättre livssituation är den de kommer ifrån.

Radar
radar@sverigesradio.se