Arsenikförgiftning, dom och obduktion

Släktforskare finner ibland rysansvärda historier från gamla tider. Och det är ju så att människor som hamnat snett i samhället lämnar fler och bredare spår i arkiven efter sig.

Så är det till exempel med Anna Nilsdotter i Hammenhög som avrättades genom halshuggning 1825. Torsten Backhammar i Göteborg är en av hennes efterlevade:

Anna var drygt 40 år och gift med åbonden Per Larsson i Hammenhög. De hade flera barn , de började bli vuxna nog att flytta hemifrån. Så kommer det 1819 en ny dräng till gården, Mårten Persson. Det är över 15 års åldersskillnad mellan Anna Och Mårten, men tycke uppstår. Anna vill inte längre bo med Per, men hur ska hon bli av med honom? Att skiljas är otänkbart – istället skaffar de båda undan Per genom mord.

Anna skickar iväg Mårten för att köpa arsenik. Han skyller på att han ska få bort skabb när han köper giftet. Så börjar Anna lägga Arsenik i Pers mat, lite då och då. Den dödande dosen lägger hon i klimpen till en hönssoppa.

Per dör, obduceras och begravs. Ingen misstänker något.

Men så blir Anna och Mårten sjuka, av vad är svårt att förstå i efterhand, kanske är det samvetet som gnager, eller är det kanske en smula arsenik som hamnar i deras kroppar?

De blir så sjuka att de kallar på den nya prästen. Han heter Jacob Böök och kommer från Lund där han ansågs vara alldeles omöjlig. För honom avslöjar Anna och Mårten sitt brott, och Böök som inte verkar hålla idén om bikthemligheter särskilt högt, meddelar myndigheterna, som hämtar Anna och Mårten för rannsakning och dom.

Därefter följer en fem år lång rättsprocess, där Anna först erkänner, därefter tar tillbaka, och till sist erkänner sitt brott igen.

Domen mot Anna blir hård. För att markera brottets allvar ska hon först få sin ena hand avhuggen innan hon blir halshuggen. Kroppen ska därefter brännas på bål.

Hon avrättas i juli 1825 på galgbacken i Torp, som ligger där Ullstorp, Bollerups, och Kvärrestads sockengränser möts, och allt sker så som det stod i domen.

Prästen Jacob Böök fick som det verkar inga efterräkningar för att han talat om sådant som kom fram under bikt. Däremot blev han nog aldrig särskilt välrenommerad. Esaias Tegnér som blev biskop i Växjö samma år som Anna avrättades skrev något år innan dess om Böök i ett brev till en god vän. Där kallar Tegnér honom ”insignifiant” vilket borde betyda ”obetydlig”.

Hittade dödsdomen i urtima tingsprotokollet

Rolf Sahlberg bor i Ramsele där Riksarkivet har en enhet som heter SVAR. Han började släktforska av en slump för drygt tio år sedan när han som fastighetsförvaltare skulle göra ett besök på SVAR och började bläddra i pärmarna.

Där hittade han Jan Olsson som var hans morfars morfars morfar- alltså sex led bakåt i tiden. Den här mannen levde i slutet av 1700 talet på gården Håkansbo i Vittinge församling i Västmanlands län.

Jan Olsson och hans familj förekommer i mer än 30 tingsprotokoll. Materialet är så pass omfattande att man till och med kan göra sig en bra bild av hur Jan Olsson såg ut, säger Rolf Sahlberg. Bland annat står det att han är storvuxen och gillar sprit.

Jan Olsson fick ett tragiskt slut. Han kom i bråk med en man och drämde till honom med en slaga. Mannen dog efter fem dagar och Jan Olsson dömdes för mansdråp.

Rolf Sahlberg berättar att han inte hittade dödsdomen till en början. Men när han fick veta att det fanns två sorters tingsprotokoll hittade han domen i det urtima ting som hölls i slutet av 1800- talet.

De ordinarie tingsprotokollen skrevs in i de lagtima tingen medan snabbinkallade ting bokfördes i de urtima tingen.

Länk till SVAR:

På SVARs hemsida kan man läsa mer om domböckerna och också abbonera på tjänsten som gör att man kan leta i dessa handlingar.

Obduktionsprotokoll

Att söka i obduktionsprotokoll är inte bara obehaglig läsning för den ovane. Där kan man om man har tur hitta mycket information om familjen i övrigt. Men man får ofta leta innan man finner det man söker.

Erik Norgren, landstingsarkivarie vid Landsarkivet i Härnösand berättar att när man väl hittar ett obduktionsprotokoll kan man behöva ett medicinskt lexikon eftersom det ibland har en del medicinska termer som kan behöva en förklaring.

Obduktionsprotokoll hittar man på Landsarkiven och i dem finns både ruggiga och avslöjand detaljer.