Släktband - landskapsupplagan

Den 3 november startar en ny säsong med Släktband. Denna gång kommer vi att ha några olika landskap och deras tidiga invånare i fokus.

Ofta får folk från olika delar av landet egenskaper lagda på sig. Varför har till exempel smålänningar ord om sig att vara snåla, och är det sant att alla värmlänningar drar skrönor för varandra. Varför tror vi oss veta att norrlänningar är tysta och vem var det som myntade idén om dryga skåningar?

Släktband kommer i den nya serien att söka rötterna bakom de påstådda landskapstyperna.

Genom att leta i släktberättelser och arkiv kan vi finna ursprunget till ideerna om karaktärsdragen- men förmodligen finner vi också historier som bevisar det motsatta.

Har du en släkthistoria som skulle passa i Släktbands landskapsupplaga?

Har du i din egen forskning funnit berättelser som talar för eller emot idén om landskapstyper. Kanske känner du till ursprunget till någon eller några av dessa föreställningar?

Nu söker vi i redaktionen för Släktband berättelser om människor som levt före oss och som antingen bekräftar eller talar emot landskaps-schablonerna. Har du exempel på en synnerligen generös smålänning bland dina rötter? Eller fanns Värmlands störste historieberättare just i din släkt?

Skicka oss din berättelse- och du kommer eventuellt att höras i radio! Det kan vara några fragment ur brev, en muntlig sägen eller kanske resultatet av din släktforskning.

Det kan vara några fragment ur brev, en muntlig sägen eller kanske resultatet av din släktforskning. 

Vår adress är: Släktband, Sveriges Radio, 906 15 Umeå eller slaktband@sr.se

Vi hörs snart!!!

Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström