Sjukhusjournaler

När man närmar sig ett arkiv bör man tänka på tre saker

1. Vad är jag intresserad av för handlingar

2. Vem har haft hand om de handlingar jag är intresserad av

3. Var finns handlingarna idag

När det gäller sjukhusjournaler blir då svaret att sjukhuset eller landstinget haft hand om handlingarna, och att det troligtvis är sjukhuset eller landstingets centralarkiv som har hand om handlingarna idag. Men det kan också handla om hur gammalt materialet är och att man hanterat materialet olika på olika orter.

Andra faktorer som kan spela in är t ex om sjukhuset är nedlagt eller om arkiven har gallrats. Med andra ord kan man inte utgå från att allt material finns kvar.

De flesta patientjournaler är magra. I de flesta journaler finns uppgifter som namn, födelseår, ut- och inskrivningsdag, diagnos och anteckning om behandling. Sinnesjukhusen, eller hospitalen, förde fylligare journaler. Ett sådant exempel gavs i Släktband den 7 nov där läkaren till den syfilissjuke mannen skrivit tre detaljerade journalark om mannens tillstånd. En del hospital hade egna dödböcker.

För att få vetskap om en anhörig har varit inlags på sjukhus kan man titta i husförhörslängderna eller död- och begravningsböckerna. Där kan finnas en notering i anmärkningskolumnen eller i marginalen. Annars är släktens egna berättelser en guldgruva att tillgå.