Sekretess

 

I Sverige har vi en 70 års gräns när det gäller personsekretess. Det betyder att material som finns i arkiven som är yngre än 70 år ska bli föremål för sekretessprövning innan/ om materialet lämnas ut av arkivet. Om en uppgift med stöd av lagen inte lämnas ut, har forskaren rätt att överklaga beslutet. Material som är äldre än 70 år har man rätt att titta på.

Material som läggs ut på internet har andra regler. Ted Roswall som är ordförande i Sveriges Släktforskarförbund har suttit med i en tillgänglighetsutredning som tittar på vilka regler som ska gälla när information läggs ut på internet. Regelverket när det gäller direktåtkomst är med andra ord inte klar.