Prostitution

 

Vid andra hälften av 1800-talet fram till början på 1900-talet reglementerade de stora städerna prostitutionen för att få bukt med spridningen av syfilis. Särskilda besiktningsbyråer öppnades, dit de kvinnor som kallades måste gå för att undersökas. Man kollade i första hand om de hade sår som tydde på syfilis.

Listorna över kvinnorna finns i Poliskammarens arkiv i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Poliskammare har funnits i de större städerna i landet, förutom de tre nämnda också i tex Norrköping och Helsingborg. Deras arkiv innhåller en mängd saker som inte bara rör brottsbekämpningen. Det handlar till exempel om fylleriförseelser, men också utskänkningstillstånd, hanteringen av fångar och lösdrivare, offentliga tillställingar och olyckshändelser.

Utanför de stora städerna tog länsstyrelsen hand om dessa frågor.