Kandidat 9: Ursula S Henningson - om att göra upp med ett ursprung

För 20 år sedan var Ursula S Henningson kulturjournalist i Ungern. Av politiska skäl och för sina barns skull valde hon att flytta till Sverige. I dag är hon 59 år, bor i Malmö och arbetar som psykolog med inriktning på filmterapi. I sitt program funderar hon över hur det är att lämna sitt gamla lands kvinnoroll för en ny och vad det egentligen innebär att vara mamma.