Johan Rockström. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Chatt med Johan Rockström

Här chattade professorn i miljövetenskap Johan Rockström med lyssnarna efter programmet. Han hann inte svara på alla frågor, men de han svarade på kan du läsa här igen!

Jonas Ekblom, Sommar i P1:

Hej! Ni kan redan nu ställa frågor till Johan Rockström. Han kommer att börja svara på era frågor efter sitt Sommarprogram 14.30.

14:00, 10 July 2015

Planerare: Varför arbetar inte miljörörelsen aktivt för barnbegränsning i hela världen för att hejda befolkningstrycket?

Johan Rockström: Hej, befokning är komplicerat. min inställning är ganska enkel. fram till 2050 kan vi inte göra så mycket. vikommer, vare sig vi vill det eller inte, att bli minst 9 miljarder. och så måste vi vara hållbar på jorden med denna befolkning.
vi kan dock, måste, försöka begränsa att vi inte blir fler än 9 miljarder! så där har du rätt.

14:24, 12 July 2015

Leo Bergman: Hej! Vad är din ståndpunkt kring global utsläppsrätt vs lokal. Bör vi på något sätt kompensera för vår import av varor och tjänster som bidragit till utsläpp utomlands? Vad bör vi införa för hållbara mätenheter och gränser utsläppsgränser? Fungerar CO2 per capita bra som utsläppsenheter?

Johan Rockström:
Hej Leo,
min slutsats är att vi måste ha ett globalt pris på kol. det är svårt att få till. vi kan dock, introducera en import tull på kol, för alla produkter, e.g., in till EU, vilket skulle göra det möjligt att indirekt införa ett globalt pris på kol.
jag är mera tveksam till utsläppshandel, eftersom det är så komplicerat. och har inte funkat hitills i EU.
Samtidigt måste vi dock ha politiskt överenskomna gränser - dvs utsläppsgränser.
johan

14:26, 12 July 2015

Anders Morberg: Vilken roll tilldelar du media inför framtiden?

Johan Rockström: Hej Anders,
Media är jätteviktiga. vi skall dock inte låsa oss till media. hitills har media inte spelat en så konstruktiv roll. dom spelar ner miljö och klimat till en sido-fråga. tyvärr. politiker påverkas otroligt mycket av media, och så fastnar vi - media gör intryck att miljö är en sidofråga, och då tror politiker det...
vi bör jobba stenhårt tillsammans med media för att höja hållbarhetsfrågorna profil

14:28, 12 July 2015

Nilla: Hej! Krigen och förstörelsen med det ,hur påverkas klimatet av det totalt sett ?

Johan Rockström:
Hej Nilla,
krigets negativa konsekvens för klimatet är framförallt att det suger SÅ mycket pengar och SÅ mycket polititiskt fokus.

14:29, 12 July 2015

Anders: Hej Johan. Vad tycker du är det smarta att göra då det gäller vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland: sälja eller behålla och verka för en utfasning?

Johan Rockström:
Behålla och verka för urfasning. Och, offentligt erkänna att man gjorde en dålig affärsbedömning.

14:29, 12 July 2015

Thomas: Hej Johan! Hur ser du på kärnkraften som en del av lösningen på klimatproblemet? Gör tyskarna rätt som prioriterar att fasa ut kärnkraften innan kolkraften?

Johan Rockström:
Hej Thomas,
klimatläget är så allvarligt att min slutsats är att vi nog bör behålla den befintliga kärnkraften vi har. Men, jag ser inte kärnkraft som den avgörande energikällan i framtiden. det är solen.

14:32, 12 July 2015

Eric : Hej Min fråga är var kan man bäst läsa om de globala miljöproblemen och vad vi behöver göra för att hindra en global miljökatastrof gällande biologisk mångfald, ekosystem, skogar, klimat mm.

Johan Rockström: Hej Eric,
du är förstås välkommen till vår hemsida på Stockholm Resilience Centre. Vi har där också ett nära samarbete med SDSN, på www.sdsnedu.org finner du en häftig platform med senaste MOOC utbildningarna för hållbar utveckling (Massive Open ONline Courses). vi ger där en kurs om Planetary Boundaries. Den har givits en gång, och kommer ges igen i höst.

14:33, 12 July 2015

Ingela i Vimmerby: Hej Johan! Calling från Vimmerby. Bra inledning på ditt sommarprat och min fråga är. Är det någon skillnad på det energisystem som Sverige bör bygga jämfört med det globala energisystem som världen bör bygga för att nå hållbarhet.

Johan Rockström:
Hej Ingela,
alla länder har sina egna för och nackdelar. så omställningen till en fossil-fri värld kommer att vara lokalt anpassad. Sverige har super bra förutsättningar för vattenkraft, exempelvis. Men annars är det faktiskt så att Solen funkar överallt i hela världen, bättre och bättre

14:35, 12 July 2015

Mats Anderbok: Varför är det så stort fokus på klimatfrågan bland politiker, journalister, forskare och allmänhet? Den kommer först på fjärde plats på min lista, vilket i och för sig är allvarligt nog, för att kräva omedelbara och omfattande åtgärder. Jag gjorde en topplista över globala miljöfrågor för ett tiotal år sedan, och den står sig ganska bra än: (1) Biologisk mångfald, särskilt i regnskogar (2) Folkmängd (3) Utfiskning av haven (4) Klimat och koldioxid (5) Gifter och avfall. Att jag har brutit ut fisket från biodiversiteten, visar dess särskilda vikt. Överbefolkningen påverkar kraftigt alla de andra frågorna, men jag har ändå satt biodiversiteten före, ty även den förindustriella människan klarade av att utrota arter. Jag anser vi bör minska jordens befolkning till 1--3 miljarder människor. Mats Anderbok, Lund

Johan Rockström:
Hej Mats,
jag delar din slutsats. Det är egentligen inte ett för stort fokus på klimat, men definitivt för lite fokus på biologisk mångfald och alla andra stora miljöfrågor.
klimat har blivit själva huvudfrågan inom miljöområdet bland politiker. det är ett problem. jag tror en nyckel väg att bryta detta är att göra klart för alla att ett stabilt klimat kräver både utsläppsminskningar och att vi förvaltar våra ekosystem på ett hållbar sätt! jag brukar göra klart att det som avgör om vi klara 2 C är i slutändan om vi förvaltar biologisk mångfald på ett klokt sätt (dvs inklusive hav, skogar och mark)

14:37, 12 July 2015

Sven Petersson: Hur gör man för att komma med på Earth statement (mötet)

Johan Rockström:
Hej Sven,
Earth Statement. Kolla in www.earthstatement.org där har du all information. Vikommer att köra en serie dialoger fram till Paris i December.

14:38, 12 July 2015

Jonas Ekblom, Sommar i P1: Vi får in mängder av frågor till Johan och han svarar så fort han hinner, så håll utkik efter din fråga!

14:42, 12 July 2015

Helene Sjöberg: Vad kan vi görsom planetskötare? Bli vegetarianer, veganer

Johan Rockström:
Hej Helene,
tack för din fråga - hur blir vi planetskötare.
jag hann inte riktigt med att svara på den frågan. här några förslag:
1. kunskap! följ kunskapsläget. Bli en ambassadör för den nya berättelse, om den nya visionen om en värld som nu i Antropocen utvecklas inom planetens gränser.
2. gör en egen kolbudget plan. Bestämm att vara på NOLL 2030. du är antagligen på ca 10 ton CO2 / år idag. du har 15 år på dig att gå från 10 till 0. Det är ganska ok som årlig plan. lite mindre än 1 ton minskning per år. Börja med energi och el. Bor du i lägenhet/hus, lyft luren och ändra till Vindkraft/Bergvärme liknande. sedan kasta dig över transporter. sedan konsumtion och mat. se nedan.
3. transporter. inom budgeten - satsa på att förvalta valen på resor. om jag vill göra en långresa, se då till att alla andra resor är hållbara - "du har inte mer plats i din budget!"...
4. Mat! är helt avgörande! försök att äta hålbart. försöka tt slänga mindre. visst, mindre kött bra. men viktigast, vilket kött du äter. djur som betar, bra.
5. konsumtion. försök att minska "prylar" som innehåller mycket olje beroende delar.

några steg...
Johan

14:43, 12 July 2015

Heleen: Du har så rätt! Självklart måste vi börja tänka om och tänka nytt. Men hur ställer du dig till hållbarhetsprinciperna? Hur jobbar ni strategiskt och systematiskt för hållbar samhällsutveckling?

Johan Rockström:
Heleen,
jag tycker att nyckeln är att vi nu bestämmer oss - hållbarhet är vägen till en god välfärd. Vi skall inte längre "skydda naturen" utan vi skall "förvalta en hållbar välfärd".
jag är därför för våra miljömål, och det hållbarhetsstrategier vi har. Men tendensen är att de hamnar som en "miljösektor" . det finns inga miljöfrågor. Vi har ara utvecklingsfrågor.
Vi måste börja visa att framgång, och bra utveckling, handlar om smart och hållbar förvaltning av våra ekosystem och vår planet

14:45, 12 July 2015

Torbjörn: Påverkar solfläckarna klimatet?

Johan Rockström:
Hej Torbjörn.
tack för denna fråga. Ja, solfläckar, Jordens position i relation till Solen, och andra naturliga faktorer påverkar JOrdens klimat och milljö. Naturliga svängningar finns och kommer att finnas. Det som är nytt är att vi nu vet att dessa naturliga faktorer inte kan förklara mer än ca 10-15 % av klimatförändringarna, och att även om vi har stora variationer, i tex väder, så förstärks dessa variationer av den globala uppvärmningen

14:47, 12 July 2015

Anders C: Läser man t.ex BP:s energi-rapport för 2015 får man kalla kårar. Menar du att det är möjligt att bryta trenden som råder med ständiga nya oljefynd inkl skiffer-olja/gas och få ner produktionen av fossila bränslen till närmast 0 år 2050? (endast 35 år dit). Kommer vi då inte att behöva elda upp alla våra skogar? Var ska våra solpaneler installeras? Måste vi inte ha fred först mellan religionerna? Tacksam för svar! Tack för ett jättebra sommarprogram! / Anders C

Johan Rockström:
Hej Anders C,
jag håller med. krafterna i fel riktning är stora och oerhört svåra att vända.
Och det är så otroligt bråttom.
Samtidigt ser jag att till och med bolag på BP nu helt klart spelar på två strängar .Dom kan å ena sida köra på precis som du säger. Men samtidigt förbereder dom sig alltmer för att det kanske blir så att vi går in i en ny logik, där dom snabbt måste stäla om till hållbara energilösningar. Det är för att 2015 är så viktigt. ett globalt klimatavtal som säger att fossil eran måste vara över 2050-2070 kommer att ändra "stämningen" bland investerare, och då kan det svänga ganska fort. Det är en chansning, men vinden börjar åtminstone vända!

14:49, 12 July 2015

Gustaf Forsberg: Hej! vad kan en 16 åring göra redan nu för att förhindra den globala uppvärmningen?

Johan Rockström:
Hej Gustaf!
du kan bli en bra planetskötare genom att sprida kunskapen till dina kompisar, och gärna också till dina lärare och vuxna i din omgivning.
sen är det som jag skrev tidigare -transporter /cykla!, energi, mat, och konsumtion är nycklarna...
Lycka till!

14:51, 12 July 2015

Grege: Vi lär gå mot en ny liten istid (97 procents säkerhet). Bör vi kanske elda mera fossilt för att motverka den.

Johan Rockström:
Hej Grege,
som jag nämnde i programmet, så visar nya studier att vi redan värmt upp Jorden så mycket att vi troligen redan sett till att det aldrig mer blir någon istid på Jorden. så det är redan avtickat...

14:52, 12 July 2015

Roger: Läste idag en nyhet om en kommande "liten istid" om cirka 15 år enligt engelska forskare, orsakad av solaktivitet, vad har du för kommentar kring detta ?

Johan Rockström:
Hej Roger,
som sagt, naturliga svängningar kommer att fortsätta! Men svängningarna kommer att ske runt en stadig trend. Nu är tyvärr den stadiga trenden global uppvärmning. Vi måste vända detta och skapa en trend där vi stoppar uppvärmningen.

Men, jag måste säga att jag är tveksam til att vi har en liten istid framför oss, av låg solaktivitet. Solaktiviteten är rekord svag nu och vi har det varmare än någonsin. Men visst, det går inte att utelsuta att det kommer att hoppa lite fram oc tillbaka.

14:54, 12 July 2015

Inger Sjöberg: Hej Johan Du nämnde i dit jättefina program att frågan om biologisk mångfald var kanske den viktigaste. Ändå sa du inget om att människorna måste begränsa sitt antal för att inte tränga bort andra varelser på vår jord. Hur ser du på detta? Hur ska vi stoppa att arter försvinner i snabb takt från Jorden? Hälsningar

Johan Rockström:
Hej Inger,
ja, biologisk mångfald - alla växter och djur på Jorden - är helt avgörande. Och vi människor befinner oss nu i den 6e Massutrotningen av arter på Jorden. Den första som orsakas av en annan art! Vi vet nu att förlorar vi arter, så riskerar vi att knäcka ekosystem, och tex vår livsmedesproduktion (då vi förlorar e.g., pollinerare).
lösningen på kort sikt - kommande 35 åren eller så - är att STOPPA ALL FÖRLUST AV ARTER PÅ JORDEN - genom att se till att inte expandera jordbruket mer - dvs att inte hugga ner mer skog, omvandlar fler våtmarker, till jordbruk. Vi måste nu försörja oss på befintlig Jordbruks mark.
På lång sikt måste vi också stabilisera jordens befolknign. men det är inte huvudfrågan på kort sikt.

14:57, 12 July 2015

Andreas Eklund: Hej igen Johan, Kan du övertyga många folkrika länder att sluta subventionera råoljabaserad bensin? Många länder gör det idag. Kina, Indien, Indonesien, Iran, Arabländer, m.fl. länder brukar göra det. Bättre om de länderna subventionerade solceller, lokala elnät + batterier samt elmopeder. Moperder används till transporter av allting i fattigare länder.

Johan Rockström:
Hej Andreas,
jag du har helt rätt. vi lägger makalösa 600 miljarder USD per år i subventioner till olja, kol och naturgas! det är ca 1/2 av vad som skulle behöva i nyinvestering varje år för att klara en storskalig omställning till förnybar energi! detta MÅSTE bort. det talas ganska mycket om det i klimatförhandlingarna. men återigen, det är svårt. Samtidigt är detta ett ganska enkelt område, att åtminstone sluta göra fel...

14:59, 12 July 2015

Liisa Eriksson: Hej! Jag heter Liisa Eriksson, en 61-årig lärare i Vasaskolan i Gävle, en gymnasieskola där jag i NV-programmet har förmånen att ha så många intresserade elever. Under sommarprogrammet har jag tänkt hur i hela världen skulle jag kunna förmedla ditt budskap på ett inspirerande sätt? Kanske med att spela ditt sommarprogram? Några bilder för att bibehålla fokus för eleverna? Varifrån kan jag få dem? Musiken skall vara med,... den hjälper till på ett relevant sätt... Så här gick mina tankar, du kan säkert förstå mellan raderna, att ditt program inspirerade mig att hitta ett sätt att inspirera mina elever till ett av de viktigaste syften med kunskaper i naturvetenskapliga ämnen (Kemi o biologi), som enligt mig kommer i andra hand i läroplanen och i femte hand bland eleverna. Oj så långt förspelet kom... ' Frågan min är : Är det OK för din del att jag utnyttjar ditt program? Kan hända att jag kan göra nåt bra av det med relevanta bilder från Googel, och bidra som inspiration till mina elever. / Tack för programmet - Liisa

Johan Rockström:
Hej Liisa,
min tanke med detta program, som ju onekligen är lite annorlunda - folkbildande snarare än folkligt... - är just att det skall kunna fungera som ett verktyg. jag skulle bli jätteglad om du och andra använder det i olika sammanhang! vi kan backa upp med bilder, artiklar, video filmer, etc...ta kontakt med vårt kommunikatiionsgäng på Stockholm REsilience Centre (Sturle och Fredrik!)

15:00, 12 July 2015

Anders S: Hej Johan, tack för ett bra program. Hur ser du på Kungl Vetenskapsakademins negativa inställning till mer förnybar el in i vårt svenska elnät?

Johan Rockström:
Hej Anders,
jag har lite svårt för KVAs konservativa syn på energifrågor. dom missar dynamiken. visst, det är komplicerat - som jag antydde tidigare - så ser jag inte att man skall alltför radikalt stänga energislag - som kärnkraft - för att risken på kort sikt är för står att vi byter det mot fossila källor. samtidigt missar dom den exponentiella kraften i den förnyelsebara tekologiutvecklingen!

15:02, 12 July 2015

Laura: Tack för ett engagerat program. Hur ser du på relationen mellan ekonomi och klimat. Kan vi genomföra nödvändiga förändringar inom ramen för rådande kapitalistiska system?

Johan Rockström:
Hej M-A
Kolla gärna vår hemsida på Stockholm Resilience Centre.
Kolla också på http://thehumanquest.org/sv/ där vi har material, och en bok som jag skrev med Mattias Klum.
Sedan har vi vår nya bok - Big World Small Planet som finns på alla internet siter amazon/bokus etc.
Igår kom dessutom den svenska versionen av Big World Small Planet ut! Den är faktiskt, en bok som följer sommarprogrammet ganska väl...
johan

15:04, 12 July 2015

Martha. : Positiva miljöförändringar arbetas med i Sverige, genom alla småskaliga biogasanläggningar, som växer upp runt om i vårt land. Ett stort problem, som lantbrukarna har är att deras småskaliga anläggningar inte än har fått någon lönsamhet. De anser att detta beror på politikernas ovilja att stödja dem. konkurrensen, kommer i från Tyskland. Där småskalig biogasproduktion subventioneras kraftigt. Ni glömde också i ert sommarprogram berätta om president Obamas (från 2009)satsning/uppmaning till världens största amerikanska matproducent, att starta projekt med att amerikanska flygplanen skulle bränsleförsörjas på gammal matolja. Vore bra med även svenska politikers aktiva medverkan. MVH Martha blivande bioenergitekniker.

Johan Rockström:
Tack Martha,
håller med. bra komplement!

15:05, 12 July 2015

Jonas Ekblom, Sommar i P1: Många frågar Johan om vad man själv kan göra för att kämpa för klimatet och minska sitt miljöavtryck, något som han har svarat på tidigare i chatten om ni scrollar ned!

15:05, 12 July 2015

Gösta: Hur åker du själv när du förflyttar dig ut i världen? Nu finns ju datatekniken med videokonferenser som i princip skulle kunna eliminera resandet. Du nämnde att du var i Las Vegas t.ex och dit gällde väl flyg?!

Johan Rockström:
Hej Gösta,
ja det du säger är viktigt. inte bara för att stora kultur och sportevenemang skitar ner, utan framförallt för de "normer" det skapar. samtidigt tycker jag att många evenemang blir bättre och bättre! jag sprang ett jättekul loppp som heter Stockholm SwimRun nyligen, runt brunnsviken, som var 100 % hållbart med en otroligt bra miljöprofil.

15:06, 12 July 2015

Gösta: Hur åker du själv när du förflyttar dig ut i världen? Nu finns ju datatekniken med videokonferenser som i princip skulle kunna eliminera resandet. Du nämnde att du var i Las Vegas t.ex och dit gällde väl flyg?!

Johan Rockström:
Hej Gösta,
ja, detta är verkligen ett problem. jag reser tyvärr alldeles för mycket, ohållbart.
jag och mina kollegor ökar i snabb takt digitala möten, där vi slipper resa, men som du vet, är ibland det fysiska mötet nödvändigt. vi jobbar ständigt på att förbättra oss, men detta är ett område där jag har ständigt dåligt samvete.
Samtidigt, är inte framtiden att vi inte skall resa. målet måste vara att (1) vi får fram förnybara flygbränslen (och det verkar inte vara långt borta!) och (2) att vi försöker minska på onödigt ohållbart resande (e.g., tåg på alla inrikessträckor)

15:09, 12 July 2015

M-A: Hej! Tack för ett fantastiskt bra program. Du skriver i ditt svar till Gustav att han ska sprida kunskap till sina kompisar och jag undrar om du har tips på websidor, faceboksgrupper eller annat där jag kan öka min kunskap med sakligt innehåll som jag förhoppningsvis kan sprida vidare.

Johan Rockström:
Hej Richard,
svensk skogsindustri gör mycket bra men kan göra bättre. framförallt måste vi se till att bevara de få naturliga blandskogar vi har kvar, så är avgörande för biologisk mångfald och som kolsänkor. sen gäller det att ha ett hållbart skogsbruk. vi kan bättre och skogen är otroligt viktig för planeten och för Sverige.

15:10, 12 July 2015

Henrik: Tänkte på en sak när jag hörde dig idag: knappast någon talar om de miljö- och resursproblem förknippade med sol- och vindkraft som orsakas av gruvbrytning och användning av de sällsynta jordartsmetaller som krävs för sol- och vindkraft. Hur länge räcker de sällsynta jordartsmetallerna? Är det någon som har räknat på det. Liknande problem gäller eldrivna fordon.

Johan Rockström:
Hej Henrik,
ja, detta är en viktig fråga. Vi måste hushålla med alla våra resurser, och sällsynta jordartsmetaller, som e.g., vindkraftverk, kräver mycket av, är sådana. samtidigt har jag inte sett några beräkningar som skulle visa på att dessa sätter begränsningar för fortsatt expansion av e.g., vindkraft. Men du har rätt i, att vi måste börja en omställning till en cirkulär ekonomi, där vi låter material cirkulera i ekonomin och inte gå förlorad. en annan faktor här är förstås att det kommer gå åt mycket energi att ställa om från olja till vind/sol. denna energi måste komma från olja. så, i någon mening bör vi utnyttja den återstående andelen av vår billiga olja till att investera i att bygga framtidens hållbara energisystem

15:13, 12 July 2015

Christina: Tack för ett omstörtande program. Jag jobbar i en skola, vi satsar enorma resurser på IT och teknisk utrustning; såsom iPads till alla elever och heltidsanställda IT-tekniker. Nu är det verkligen dags att satsa resurser och medvetandegöra våra yngsta samhällsmedborgare. Jag känner ny kraft till det.Kan man sammanfatta ditt program och säga att det är det fossila bränslet som är den stora miljöboven? Undrar Christina

Johan Rockström:
ja det stämmer Christina, liksom vår förlust av biologisk mångfald. om du behöver inspiriation till era lektioner kolla vår hemsida på Stockholms Universitet och som sagt, kika gärna på vår nya bok Big World Small Planet

15:15, 12 July 2015

Anne-Marie Bruno: Hej Johan, Tack för ett fantastiskt Sommar program! Vi är en liten grupp i en liten stad som gör som du föreslår, skaffar kunskap, sprider kunskap, försöker leva som vi lär, kommunicerar med våra politiker. Och tycker att det i stort händer jättemycket i klimatfrågan. Ändå är vi så få! Vi vill medverka till en folkrörelse, en massrörelse, fullt synlig för politiker och allmänhet. Göra den nya berättelsen känd. Hur använder vi tiden bäst, fram till Parismötet och efter?

Johan Rockström:
Hej Anne-Marie,
tack! jag tror det är bra att börja nätverka mellan aktörer runt om i Sverige - mellan gräsrötter, kommuner, organisationer, individer, och genom det göra våra röster hörda lite högre - när vi hörs tillsammans. jag vet att vi har lyhörda politiker. både Alliansen och regeringen inkluderar superbra personer som tycker klimat och hållbarhet är viktigt. men dom behöver känna stöd, och att vi alla tycker detat är viktigt. Skriv till Stefan Löfven vet ja! jag sitter i hans Innovatinosråd och skall tala där 1 eller 2 sept. bra att han får höra från så många som möjligt att en hållbar välfärd är viktigt!

15:17, 12 July 2015

Holger Everitt: Hur många människor ungefär får sätta livet till därför att andra flyger t.o.r. Stockholm Thailand. Kan man räkna på det?

Johan Rockström:
Oj Holger, det är en svår fråga. Det finns dock beräknignar som pekar på att exempelvis bara hälsoproblemen med förbränning av kol och olja dödar många miljoner varje år (framförallt genom luftföroreningar). det finns också beräkningar att uppvärmningen redan dödar 100,000 tals människor i e.g., värmeböljor och extrema väderhändelser som inte kan förklaras enbart av naturliga variationer. kolla gärna e.g.,
http://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/climate-vulnerability-monitor-2012/

15:20, 12 July 2015

nullnullnull: Hur ska människor kunna bli miljövänner när miljörörelsen är så fientlig o oresonlig?

Johan Rockström:
Hej nullnullnull...
tja. till att börja med tycker jag att miljörörelsen har förändrats ordentligt de senaste 5-10 åren. Mer konstruktivt. Mer fokuserat på hållbarhet som vägen till bra mänsklig utveckling (dvs inte att porträttera människan som den STORA boven och naturen som Nirvana).
men visst, det finns fortfarande en del kvar att göra här. jag tycker dock att eg WWF och SNF i Sverige göra ett strålande fint arbete.

15:22, 12 July 2015

Anders: Hej Tack för bra program. Jag undrar vad vetenskapen i nuläget anser om metan (metanhydrater) som finns i haven? Hur stort problem anses detta vara för uppvärmningen?

Johan Rockström:
Hej Anders,
Det är potentiellt ett stort problem - det finns otroliga lager metan i hav och på tundran (flera 100 miljarder ton kol/vi släpper ut 9 mijarder per år nu). samtidigt visar den mesta forskningen att även om det "pyser" ut så ser det inte ut att pysa ut superfort. det är dock ett område som är jätteviktigt att hålla ögonen på. Örjan Gustafsson, professor på Stockholms Universitet är en ledande forskare på detta område. http://www.bolin.su.se/index.php/news-2013/197-metan-bubblar-upp-fran-tinande-sibirisk-arktiska-havsbottnar

15:25, 12 July 2015

Pontus: Lyssnade inte på hela ditt prgrm, men undrar hur du ser på tillväxt och begreppet hållbar ek tillväxt. Kan det alls finnas inom ett begränsat system (jorden)? Br Grenholm beskriver i sin rapport Grön ek hur inte heller tjänstesektorn kan växa för evigt.

Johan Rockström:
Hej Gösta,
som jag betonade i programmet, så ser jag ett stort problem med dagens ekonomiskt tillväxt model, som varken leverar välfärd särskilt bra (e.g., orättvis fördelning av värdeökning/Piketty), eller hållbarhet. Samtidigt är ekonomisk utveckling, och även tillväxt något bra och nödvändigt (inte i vår del av världen men definitivt i fattiga länder). min bedömning är att vi kan ha ekonomisk utveckling inom planetens gränser. tex genom en soldriven ekonomi, tex genom cirkulär ekonomi. visst, på långsikt dock så finns det begränsningar även här, då vi inte kan cirkulera allt - termodynamiken sätter till sist gränser...

15:27, 12 July 2015

Anders S: Hej Johan. Vad anser du om Kammarkollegiets roll i vårt svenska arbete med att ställa om till förnybar energi. Är det inte märkligt att Kammarkollegiet, med sina starka kopplingar till kärnkraften, skall vara en av de starkaste krafterna när det gäller att förhindra tillstånd för uppförande av nya anläggningar för förnybar elproduktion?

Johan Rockström:
Hej Anders,
jag tycker att alla instanser som vi har för att befrämja Sveriges samarbete och handel och investeringar i världen, liksom all förvaltning av våra stora investerningskapital (läs pensionspengar...) MÅSTE styras i hållbar riktning! det är helt avgörande.

15:29, 12 July 2015

Helena: Hej Johan. Tack för ett fantastiskt bra upplysande och nödvändigt program. Är elbil ett alternativ till sträckor som är för långa att cykla, eller bidrar tillverkningen av dess batteri så miljöfarligt att miljövinsten elimineras?

Johan Rockström: Hej Helena,
detta är en bra fråga. livscykelanalyser är viktiga. den energi som går in i en ny modern elbil måste också tas med i beräkningen, liksom metaller och restprodukter när bilen har nåt slutet av sin livslängd. Detta gör, för både vanliga och elbilar, att cykeln förstås är OSLAGBAR! samtidigt är det så, så vitt jag kan bedöma, att elbilar, där vi återför så mycket som möjligt, som eg batterier, är bättre än andra bilar, trots alla material som går in i denna teknologi. men jag håller med, detta är en viktig faktor.

15:31, 12 July 2015

Maria: Tips på info, litteratur för barn? Hälsn en förälder

Johan Rockström:
Hej Maria,
finns tyvärr inte så mycket bra för barn tycker jag. vi funderar faktiskt, jag och Mattias Klum, att skriva en barn version av vår bok "Big World Small Planet". vi får se.
jag har dock inte koll på denna marknaden fullt ut måste jag erkänna...
johan

15:33, 12 July 2015

Katarina Axelsson Vaxholm: Hej! Vågar vi sätta några förhoppningar på Parismötet? HUr sätter vi vanliga medborgare press på förhandlarna?Är det enl. din mening någon idé att bedriva spektakulär aktivism och performances etc på plats under pågående förhandlingar eller stör det förhandlingarna?

Johan Rockström:
Hej Katarina!
ja, jag är hoppfull inför Paris.
och ja, det är otroligt viktigt att göra Paris till ett hejdundrades manifestation för en fossilfri värld!

15:34, 12 July 2015

Greta DN: hej Johan! jag är mycket intresserad av fakta och historia, men jag tycker det kan va svårt att sprida kunskapen till mina jämnåriga. OBS, jag går mellanstadiet i en klass där många är mer intresserade av fanasy och att rita. PS.jag älskar dit sommarprat.

Johan Rockström:
Hej Greta!
tack, otroligt värdefullt för mig att du som ung och engagerad tyckte det var ett värdefullt program!
det är svårt att sprida kunskapen och engagemanget. jag tycker det viktiga är berättelsen, den nya visionen om en spännande, super häftig framtid där vi alla lever hållbart på vår lilla planet. du och dina kompisar kanske skulle överväga att göra en pjäs, skriva en bok, samla ihop namn och skicka till Stefan Löfven, vår statsminister, eller varför inte till Christiana Figueres som leder klimatförhandlingarna. Gör något tokigt! Det är vad vi behöver nu - lite nya tokiga initiativ som får folk att stanna upp och tänka till!

15:37, 12 July 2015

Lennart Olsson: Hej! Alltfler rapporter kommer om att Golfströmmen har saktat ner. Har den det?

Johan Rockström:
Hej Lennart,
lite grann. väldigt lite. men det är en försiktig fingervisning om att saker kan sakta gå åt fel håll under lång tid, för att sedan, utan att v ifullt ut förstår det, ändras snabbt. det måste vi undvika.

15:39, 12 July 2015

Pernilla: Hur ska vi ta oss från en punkt till en annan när cykel inte är realistiskt? Hur gör du när du ska till alla klimatmöten, flyg? för inte kan du ta cykel över världshaven. Och vi på landsbygden som har 1-1,5 mil till närmaste affär hur ska vi göra?

Johan Rockström:
Hej Pernilla,
du har förstås helt rätt. därför är min inställnign att vi måste tänka på helheten. jag har en viss kolbudget - säg ca 9 ton kol att släppa ut i år (1 ton mindre än förra året). om jag flyger långt en gång kanske 3 av dessa "äts" upp. då har jag bara 6 kvar. men eftersom uppvärmning/mat/konsumtion kommer att ta ca 5 av dessa, ahr jag bara 1 kvar. då måste jag ta tåget, cykeln, busen, etc, för resterande kortare resor. på landsbygden, med långa sträckor, får mer gå till bilen och mindre till el och uppvärmning kanske (du kanske har svårare att vara hållbar för bilen, men kan kanske vara helt hållbar med ved/sol/vatten för el och uppvärmning). en blandad portfölj helt enkelt...

15:42, 12 July 2015

Lena Krantz: Hej Johan! Vad är det för slags ny ekonomimodell ni vill se i Paris? Vad ska avtalet innehålla?

Johan Rockström:
Hej Lena,
kolla gärna vårt Earth Statement på www.earthstatement.org som innehåller det viktigaste i ett Paris Avtal.
i korthet.
1. 2 grader är den planetära gränsen. vi har idag värmt upp 0,85, och har nog intecknat oss för 1.5. dags att böja kurvan...
2. dela på den globala kolbudgent rättvist. det innebär att vi svenskar måste vara på NOLL utsläpp till 2030.
3. stoppa all förlust av skog och biologisk mångfald
4. ta bort alla subventioner till fossil energi och investera minst 100 miljarder NYA USD per år i förnyelsebar energi
5. vi måste satsa på anpassning fö ratt hantera oundviklig klimatförändring

johan

15:45, 12 July 2015

Sofia: Är vi som börjar engagera oss i de här frågorna en droppe i havet sett till den globala befolkningen där många måste fokusera på mat för dagen och ett bättre liv först och främst?

Johan Rockström:
Hej Sofia,
nej, vi är inte en droppe i havet. till att börja med tittar världen på Sverige. Vi är ett föredöme. MÅnga är avundsjuka på oss. Vi är ett rikt land med ganska god miljö. Vad vi gör oc hlyckas med tittar och lär folk av. Och, fattiga länder, även om dom har desperata fattigdomsfrågor att hantera, så hanteras de bättre idag av att göras hållbart - både för att hållbara energisystem är konkurrenskraftiga, men också för att hållbara system är starkare och därför bättre på att hantera förändringar i framtiden (e.g., hållbart lantbruk).
så, nej, vad du och jag gör, vad Sverige göra, är viktigt.
vi har dessutom stor respekt i omvärlden.

15:47, 12 July 2015

Saoirse: Varför räknas ozonlagret in bland de 9 avgörande faktorerna för miljöns framtid? Är inte den frågan löst? Vad hotar ozonlagret idag?

Johan Rockström:
Hej Saoirse,
dom nio gränserna är de system som reglerar planetens förmåga att vara kvar i vårt önskvärda HOlocentillstånd. Det är således inte en lista av "de viktigaste olösta globala miljöproblemen". Vi bedömer idag att vi överskridigt gränser för 4 av dom 9. men för 5 är vi kvar i den säkra spelplanen. Ozon är ett sådant. Vi gick ut i farozonen och kom sedan in igen.
Så dom 9 är så att säga kontrollpukter för oss, gränsernan på vår spelplan.
Du har rätt i att ozonen är ett framgångssaga. Vi kan vara Planetskötare, vi har gjort det en gång förut!
johan

15:50, 12 July 2015

Lasse M: Har inte Sverige redan NOLL nettoutsläpp?

Johan Rockström:
Hej Lasse,
nej, inte ännu. vi har kommit långt. Tack vare vattenkraft och kärnkraft, och vår kolskatt (som gör att vi änvänder restprodukter från skogindustrin i fjärrvärmesystem) så har vi kan man säga fixat ca 2/3 av vår nationella utmaning. Kvarstår transportsektorn! alla bilar, vägtransporter. Sedan har vi också vår konsumtion, importerade prylar och mat. så vi har en del kvar. men du har rätt, vi minskar våra utsläpp.

15:53, 12 July 2015

Saoirse: Man talar idag om kopplade kriser, dvs en av de nio avgörande faktorerna slutar fungera; vilket får som direkt konsekvens att en annan faktor också slutar fungera, eller som indirekt konsekvens av sättet man försöker lösa krisen inom en annan faktor. Vilket eller vilka samband är viktigast och står inför de mest omedelbara hoten? Vilket problemkomplex bör vi lösa först och hur?

Johan Rockström:
Stämmer Saoirse,
vi talar om de planetära gränserna som "Tre Musketörer" - en för alla, alla för en...dvs om vi går över gränsen för exempelvis avskogning så försvagar det klimatgränsen. och du har rätt, e.g., klimat, vatten, mark, skog, och näring (kväve/fosfor) samsplerar och skapar överraskande konsekvenser. mitt exempel om vattnet till Sao Paulo tog jag upp för att illustrera detta -klimat och avskogning samspelar...

15:55, 12 July 2015

Linus: Hej! Trots att vi har en kvarts miljon färre kor i Sverige idag än för 30 år sedan har vår klimatpåverkan ökat och ändå säger man att kon är en sån stor klimatbov! Hur hänger det ihop? Mvh

Johan Rockström: Hej Linus,
jag är kritisk till analyserna som lägger så stort ansvar på idisslande djur. visst, våra husdjur bidrar till klimatförändringarna, men dom är inte ett så stort problem, i exempelvis Sverige, i förhållande till, exempelvis, förbränning av fossila bränslen i transporter. Så, visst, alla utsläpp är viktiga, men viktigast är ändå förbränning av olja, kol och naturgas.

15:57, 12 July 2015

Jonas: Du nämnde Sao Paolos vattenförsörjning. Kalifornien är torrlagt o grundvattentäkterna minskar globalt. Mot denna bakrgrund, hur se du på att en miljövidrig gruvindustri får bre ut sig på vattnets bekostnad?

Johan Rockström:
Hej Nadja,
detta är ett jätteproblem. vi ser redan idag att vattenbrist är en svår och växande faktor. inte bara för att klimat och ekosystemförändringar påverkar vattentillgång (e.g., torkan i Kalifornien). men samtigt blir vi fler, och behöver då mer vatten. Så, ja, vi måste bevara vattnet för våra direkt behov (mat, hälsa) och säkra vatten för ekosystem. Vatten för ny gruvdrift blir då ofta ett problem.

16:00, 12 July 2015

Verner: Hej Johan Du skriver att vi redan har en minskad solinstrålning? Enligt SMHI har vi sedan 1983 haft en ökad globalstrålning i Sverige. En ökning på 0,3%/år vilket betyder mera än 10% ökning sedan 1983. Kan det vara den ökningen av globalstrålningen som orsakat uppvärmningen i Sverige.

Johan Rockström:
Hej Verner,
nej, enligt IPCC, FNs vetenskapliga klimatpanel, kan inte solinstrålning förklara mer än 10 % eller så av svängingarna i klimatet. jag upplever att detta är en mycket etablerad slutsats.

16:02, 12 July 2015

Märtha 74 år: Tack för ett superprogam! Varför är du inte en superkändis i Sverige. Eller har jag missat det? Jag är 74 och brukar kolla in bra tv-program. Jag visste inte vem du var före detta fantastiska sommarprogram. Eftersom du kan prata så att jag tror att många gärna lyssnar borde du ha ett eget TV-program med t.ex. Mattias Klum i någon TV-kanal. (Både vuxenprogram och barnprogram) TACK

Johan Rockström:
Ha, tack Märtha!
Nej, superkändis är jag inte, men jag har skrivit två böcker med Mattias Klum, så kolla gärna den igår nysläppta boken (på nätet), Big World Small Planet -välfärd inom planetens gränser (e.g., bokus.com).
johan

16:04, 12 July 2015

Julia: Jag håller med dig om att det bästa man kan göra för att påverka i miljöfrågan är att sprida intresse och kunskap och att visa sitt engagemang. Men hur tycker du är bästa sättet att komma ur zonen av "sympatiserad men inte engagerad"? Jag är 16 år och kan inte vara aktiv på heltid men jag vill bidra till rörelsen! Det är ju en sådan otrolig statushets i min ålder och tyvärr har miljöaktivism inte en hög position i den sociala hierarkin. Just därför vill jag motverka den normen genom att våga tycka, men var?

Johan Rockström:
Hej Julia,
ja, troligen är du nog den bästa "experten" att svara på din egen fråga. du vet vad som är coolast, vad som ger status. jag önskar att personer som du, som har ett engagemang, lyckas hitta vägar att skapa en nya känsla kring miljö, att göra hållbarhet till det häftigaste man kan engagera sig i. hur? har du bra idéer så låt oss bolla dom! återigen tack för att du lyssnade! jr

16:07, 12 July 2015

Palle: Hej Johan, Tack för ett bra och intressant sommarprogram. Jag tror mycket på att engagera den stora massan som du bl.a. pratade om och att därigenom skapa tryck på affärer, företag, politiker m.m. Finns det några konkreta planer på hur man når den stora massan och får igång engagemanget?

Johan Rockström:
Hej Palle,
det finns förstås inte en väg. men i år, detta superår för hållbar utveckling, gäller det att testa alla olika idéer. jag tror det vore värdefullt att försöka skapa ett samtal i Sverige, bland så många som möjligt, om att "enough is enough" och att vi vill se 100 % satsning framåt för en hållbar utveckling. hur? alla kanalser antar jag, hade varit en dröm att ha en "People Climate March" i Sverige...

16:09, 12 July 2015

Jonas Ekblom, Sommar i P1:

Vi har fått in hundratals med frågor och tyvärr så kan Johan inte svara på alla frågor som kommer in!

16:13, 12 July 2015

Mia: Hej Johan, varför räknas inte den globala befolkningsökningen in som ett hot mot planeten?

Johan Rockström:
Hej Mia,
våra planetära gränser är gränserna för att hålla planeten kvar i ett bra tillstånd.dvs det handlar "bara" om att ha kvar Jorden i Holocene, i det stabila läge vi har haft de senaste 10000 åren. Sedan sätter vi tillbaka människan. vi är då, dvs befolkningen, en faktor som påverkar huruvida vi lyckas hålla oss inom planetens gränser. men befolkning är inte i sig själv en av processerna som reglerar planetens tillstånd (det är en drivkraft som orsakar förändringar i de nio)

16:13, 12 July 2015

Lars Almström: Jag har väntat länge på att få svar på min fråga. Så jag ställer den igen... Hej Johan tack för fint sommarprogram! Du pratar ofta om 2 grader, men James Hansen (och du) rapporterade 2013 att den globala uppvärmningen måste hållas till högst EN grad. Hur är det med detta egentligen? Men

Johan Rockström: Hej Lars,
sorry, som sagt, det är många frågor! kul!
¨detta är viktigt.
vår planetära gräns har vi satt till 1.5 grader. James Hansen från NASA är medförfattare på detta arbete. så han är med på vår slutsats att detta är en gräns, som om vi överskrider den, så finns risk för feedbacks/självförstärkande förändringar som kan leda till stora konsekver för oss människor.

2 grader däremot, är en politisk kompromiss. det är itne forskningen som landat i 2 grader, det är efter en lång dialog mellan forskning och politik. en kompromiss så att säga! Jag stödjer dock 2 grader, eftersom världens ledare är överens.
vid 2 grader tar vi större risk att oåterkallerliga förändringar sker. och vi kommer få stora anpassningsproblem. många, över 100 länder i FN anser dessutom att vi borde satsa på 1.5 grader.
vi är vid 0.85 grader nu.
Så du ahr rätt, detta är viktigt.
Johan

16:19, 12 July 2015

Jonas Ekblom, Sommar i P1:

Nu har Johan chattat i två timmar och det är dags att runda av. Vi vill tacka för alla intressanta frågor och att vi inte har haft tid att avhandla alla.

16:20, 12 July 2015

Uffen: För mig är begreppet hållbar utveckling ganska abstrakt och inte särskilt enkel. Det är ett modéord som jag inte bara kan svälja. Finns enligt någon entydig definition på detta ord?

Johan Rockström:
Hej Uffen,
i den ursprungliga definitionen är det en utveckling som säkrar välfärd för dagens generation utan att underminera möjligheterna för framtidens generation.
jag definierar det nu som välfärd inom planetens gränser!
Hej då all för nu!
Tack för alla er otroligt värdefulla kommentarer och frågor!!
johan

16:20, 12 July 2015

Urpo Taskinen: Till Jonas Ekblom: Redovisa gärna i någon form hur mycket frågor som har kommit in. Tror att det kan bli en stark uppmaning att lyssna på programmet i efterhand. Tack än en gång till Johan Rockström för det fantastiskt viktiga programmet!

Jonas Ekblom, Sommar i P1: Hej! Vi har fått in strax över 400 frågor till Johan nu då vi stänger chatten för idag!

16:21, 12 July 2015

Johan Rockström: TACK ALLA FÖR EN SUVERÄN DIALOG!! OTROLIGT VÄRDEFULLT FÖR MIG
HA EN UNDERBAR SOMMAR
JOHAN

16:21, 12 July 2015

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista