Tiffel Toffel i Högtryck

Tiffel Toffel och hans vänner heter en ny serie som riktar sig till barn. Pelle Ferner, Elin Ferner och Mattias Wennerfalk är det som hittat på historierna som riktar sig till barn mellan 3-7 år.

- Det har ett lite lugnare tempo, berättade Pelle Ferner när han besökte Högtrycks studio. Idag finns Tiffel Toffel, som är en snigel, på dvd, i bokform och även på nätet.

-Vi erbjuder ett helt paket, säger Pelle Ferner som också berättade att det är Anders Lundin, allsångs Anders, som är berättaröst till historierna.