Bingsjöstämman

Vi gjorde ett besök i Bingsjö inför årets spelmansstämma, som 40 års jubilerar