Sifferbo Camping

Hildo och Aaltje de Vries från Holland som är på väg till Finland tog en paus i Sifferbo.