Stefan besöker Offersten

Per Mårthans i Rättvik vid den ganska okända men spännande Offerstenen.